Viet

GHI DANH CHO NĂM HỌC NÀY (2017-2018)
Các trung tâm hướng dẫn gia đình

KẾT QUẢ XẾP CHỖ QUA ONEAPP: TỪNG BƯỚC MỘT


GHI DANH CHO NĂM HỌC NÀY (2017-2018)

Nếu con quý vị hiện đang học ở một trường công thuộc New Orleans và quý vị muốn chuyển con mình tới một trường mới cho năm tới, sự ghi danh OneApp đợt 2 sẽ được mở từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 25 tháng 5. GHI DANH NGAY tại OneApp.Force.ComLàm Sao Để Nộp Đơn OneApp Đợt 2

Để chuyển trường giữa năm học sau ngày 1 tháng 10, các em học sinh phải hội đủ điều kiện cho việc Chuyển Trường Vì Gặp Khó Khăn (Hardship Transfer). Nếu quý vị muốn tìm hiểu xem con mình có thỏa điều kiện của Hardship Transfer hay không, xin tham khảo với nhân viên văn phòng tại trường học của con quý vị.

Nếu quý vị mới đến New Orleans hoặc mới với các trường công, và đang tìm cách ghi danh con quý vị trong năm học này, chúng tôi chào đón quý vị và gia đình. New Orleans có một hệ thống lựa chọn trường công lập duy nhất, nơi mà các gia đình có thể học tại trường theo sự lựa chọn của họ, bất kể nơi họ cư ngụ, dựa theo số chỗ còn trống ở thời điểm ghi danh. Việc xếp đặt vào giữa năm học thì đến trước, được xếp trước.

Quý vị có thể đến bất cứ một trong ba Trung Tâm Hướng Dẫn Gia Đình. Nơi đây, gia đình quý vị sẽ nói chuyện với một Vị Cố Vấn Chọn Trường về những chương trình hiện có tại trường thuộc lớp con quý vị. Khi chọn được trường học, nhớ hỏi vị cố vấn về việc di chuyển, các sinh hoạt ở trường, và bất cứ yếu tố nào khác quan trọng đối với quý vị và học sinh.

 

Qúy vị phải mang theo những giấy tờ sau đây để ghi danh vào lớp K-12:

 • Thẻ ID có hình (bằng lái xe)
 • Giấy chứng nhận là cư dân quận Orleans
 • Giấy Học bạ cuối năm học để chứng nhận xếp lớp
 • Giấy khai sanh để chứng nhận tuổi, nếu con quý vị ghi danh vào lớp Mẫu giáo

Quý vị phải mang theo những giấy tờ sau đây để ghi danh vào các chương trình Ấu Thơ hoặc trên danh sách đợi chờ (từ 6 tuần đến 4 tuổi):

 • Thẻ ID của phụ huynh (bằng lái xe)
 • 2 Giấy chứng nhận là cư dân quận Orleans (hóa đơn điện/nước/điện thoại/v.v.)
 • Giấy khai sanh để chứng nhận tuổi
 • 1 Chứng nhận tiền thu nhập của tất cả thành viên trong hộ hiện đang góp vào tiền thu nhập của gia đình (không áp dụng cho các chương trình học phí)
 • Nếu ghi danh vào Chương Trình Học Sinh Giỏi Và Có Năng Khiếu, giấy chứng nhận sự đánh giá năng khiếu hiện tại

Để biết có hội đủ điều kiện cho chương trình ấu thơ NHẤP VÀO ĐÂY.

 

GIẤY TỜ HỢP LỆ

Chứng minh quyền nuôi dưỡng Thẻ ID của Phụ huynh hoặc Vị giám hộ
Chứng minh tuổi Giấy khai sanh hoặc Giấy chứng nhận ngày sinh
Chứng minh nơi cư ngụ Hai (2) trong những giấy tờ sau đây được yêu cầu  để chứng minh nơi cư ngụ:

  • Giấy hợp đồng thuê mướn
  • Giấy Homestead Exemption có tên của phụ huynh
  • Hóa đơn điện/ga
  • Hóa đơn nước/cầu cống
  • Hóa đơn điện thoại (điện thoại nhà)
  • Hóa đơn dịch vụ truyền thông Cable/ internet

  Thư chính thức từ cơ quan văn phòng chính phủ (Văn phòng An Sinh Xã Hội, Văn phòng Y tế và Bệnh viện, v.v.)

Chứng minh tiền thu nhập Một trong những giấy tờ sau đây được yêu cầu  để chứng minh tiền thu nhập:

 • Giấy SNAP hoặc giấy báo tổng quát tiền trợ cấp (chỉ dành cho PK4)
 • Bốn giấy chi trả lương liên tiếp gần nhất (Nếu quý vị làm việc tối thiểu 40 giờ một tuần)
 • Thư từ người chủ khẳng định quý vị là nhân viên:
  1. Nơi bạn đang làm việc,
  2. Tiền lương mỗi giờ và bao lâu được trả
  3. Trung bình làm việc được bao nhiêu giờ trong một tuần
 • Giấy báo mới nhất về tiền trợ cấp An Sinh Xã Hội
 • Giấy báo mới nhất về tiền thất nghiệp
 • Tiền trợ cấp từ người phối ngẫu sau khi đã ly dị theo sắc lịnh của toà án hoặc theo sự thoả thuận

Giấy báo mới nhất về tiền hưu  trí (khác với tiền an sinh xã hội)

Không biết chắc là con quý vị cần được xếp lớp? Hãy gọi hoặc đến gặp chúng tôi.

Giáo dục đặc biệt

Tất cả các trường K-12 công lập thuộc quận Orleans, và hầu hết các chương trình ấu thơ, được yêu cầu hội đủ những nhu cầu mà con quý vị cần như đã xác định theo chương trình Giáo dục đặc biệt hoặc 504. Chúng tôi khuyến khích quý vị liên lạc thẳng tới các trường học hoặc các trung tâm để hỏi thêm về các dịch vụ giáo dục đặc biệt và nhân viên của họ.

Quý vị có thể tìm hiểu sự lựa chọn bằng cách xem qua hồ sơ của mỗi trường, và cũng có thể 


Các trung tâm hướng dẫn gia đình

Các Trung Tâm Hướng Dẫn Gia Đình phục vụ cư dân New Orleans tại 3 địa điểm thuận tiện. Quý khách luôn được chào đón ghé đến khi cần trong giờ làm việc. Liên lạc với chúng tôi ở số (877) 343-4773.

Trung tâm thành phố

FRC @ Crocker Elementary
2300 General Taylor St., 70115 |
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 4 chiều

Phía Đông thành phố

FRC @ Livingston Collegiate Academy
7301 Dwyer Rd., 70126
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 4 chiều

Vùng WESTBANK

FRC @ OPSB Central Office
3520 General DeGaulle Dr., 70114
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 4 chiều