Viet

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP GIA ĐÌN

VÀO NHỮNG NGÀY QUÁ ĐÔNG GIA ĐÌNH ĐỢI Ở TRUNG TÂM, CHÚNG TÔI CÓ THỂ TẠM NGƯNG NHẬN THÊM GIA ĐÌNH ĐẾN ĐỂ XẾP HÀNG. ĐIỀU NÀY ĐẢM BẢO THỜI GIAN CHỜ ĐỢI ĐƯỢC HỢP LÝ VÀ KẾT THÚC GIỜ LÀM VIỆC ĐÚNG GIỜ. TRANG WEB VÀ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN VỀ NHỮNG THAY ĐỔI VỀ DỊCH VỤ.

GIỜ LÀM VIỆC VÀ CÁC DỊCH VỤ

Trung Tâm Trợ Giúp Gia Đình phục vụ cộng đồng New Orleans tại các địa điểm thuận tiện xung quanh thành phố. Qúy vị sẽ được tiếp đón khi đến trung tâm để được giúp đỡ trong giờ làm việc. Làm ơn đừng gọi đến các văn phòng nhà trường để yêu cầu sự trợ giúp của Trung Tâm Trợ Giúp Gia Đình. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin đến một trong những trung tâm của chúng tôi, email one[email protected], hay gọi điện thoại số 1-877-343-4773.

Các địa điểm và giờ làm việc:

THỨ HAI & THỨ BA

8:30 AM – 4 PM

THỨ TƯ – THỨ SÁU

8:30 AM – 3 PM

Tất cả Trung Tâm Trợ giúp Gia đình cung cấp các dịch vụ sau đây:

  • Ghi danh học sinh vào trường công lập
  • Xác định sự hợp lệ cho chương trình Mầm non
  • Giúp nộp đơn ghi danh OneApp và xem kết quả
  • Hướng dẫn cách chọn trường học
  • Giúp nộp đơn cho Chương Trình Học Bổng Louisiana và xem kết quả
  • Giấy Phép Xin Việc (Work Permits) cho trẻ em dưới tuổi vị thành niên

Hãy đến gặp chúng tôi để được giúp đỡ về những vấn đề được nêu trên. Qúy vị muốn biết chi tiết về thời khóa biểu của trường , đồng phục, các chuyến xe buýt, và nhu cầu giáo dục mỗi ngày, xin đến trường học của con quý vị.

CÁC ĐỊA ĐIỂM

TRUNG TÂM Ở UPTOWN

FRC @ Mahalia Jackson

2405 Jackson Avenue, New Orleans

70113 | BẢN ĐỒ »

 

TRUNG TÂM MỚI Ở N.O. EAST

FRC @ IDEA Oscar Dunn

12000 Hayne Boulevard, New Orleans

70128 | BẢN ĐỒ »

 

TRUNG TÂM Ở WESTBANK

FRC @ OPSB Central Office

2401 Westbend Parkway, New Orleans

70114 | BẢN ĐỒ »

 

 

 

Giờ làm việc tại các Trung tâm Trợ giúp Gia đình được thay đổi theo nhu cầu. Xin cập nhật trang này để biết về thời khóa biểu cho những ngày lễ và mùa hè.

 

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BIẾT NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI ĐẾN GHI DANH

 

VỀ ENROLLNOLA:

Hội Đồng Giáo Dục Quận Orleans tạo cho các học sinh và gia đình cơ hội lựa chọn một trường phù hợp với sở thích và nhu cầu của họ. Chương Trình Ghi Danh Vào Trường Công Lập New Orleans hàng năm giúp học sinh dễ dàng ghi danh vào tất cả trường học cùng dùng một đơn ghi danh.

Email
Ghi danh để được cập nhật!
tên gọi
Trung tâm Trợ giúp Gia đình phục vụ cộng đồng New Orleans tại 3 địa điểm thuận tiện. Qúy vị được tiếp đón khi đến trung tâm để được sự giúp đỡ trong giờ làm việc. Liên lạc chúng tôi

 

TRUNG TÂM Ở WESTBANK

FRC @ OPSB Central Office

2401 Westbend Parkway, New Orleans

70114 | BẢN ĐỒ »

TRUNG TÂM MỚI Ở N.O. EAST

FRC @ IDEA Oscar Dunn

12000 Hayne Boulevard, New Orleans

70128 | BẢN ĐỒ »

TRUNG TÂM Ở UPTOWN

FRC @ Mahalia Jackson

2405 Jackson Avenue, New Orleans

70113 | BẢN ĐỒ »