Viet

Ghi Danh Trễ không còn ở trường Đại học Dillard và sẽ ở các Trung tâm Trợ giúp Gia đình từ ngày 17 tháng 7 – 1 tháng 10.

Chỗ trống sẽ được đăng tải mỗi ngày cho đến cuối tháng 10. Xin xem bảng thông báo về chỗ trống cho lớp của con bạn trước khi đến Trung tâm Trợ giúp Gia đình.

GHI DANH TRỄ
CHƯƠNG TRÌNH GIỮ TRẺ ẤU THƠ

CHỖ TRỐNG
HẠN CHÓT GHI DANH

 
GHI DANH TRỄ

Ghi Danh Trễ là gì?

Ghi Danh Trễ giúp các gia đình mới đến New Orleans, mất cơ hội điền đơn OnApp đúng thời hạn, hoặc cho những ai cần đổi trường học có được cơ hội ghi danh vào một trường còn chỗ trống. Hầu hết các trường có đủ số học sinh qua đợt ghi danh vòng chính và vòng 2, nghĩa là sự lựa chọn bị giới hạn trong đợt Ghi Danh Trễ. Để biết được trường nào còn chỗ trống cho lớp của con bạn, hãy xem Chỗ Trống, ở dưới.

Nếu bạn vừa ý với sự sếp đặt qua vòng chính hoặc vòng 2, bạn không cần đến ghi danh trong thời gian Ghi Danh Trễ. Hãy đến trường của con bạn để hoàn tất việc ghi danh trước ngày 27 tháng 7, 2018. Cần giúp tìm kết quả OneApp của bạn, xin bấm vào đây.

 

Ghi Danh Trễ ở đâu?

Ghi Danh Trễ ở các Trung tâm Trợ giúp Gia đình ngày 17 tháng 7 – ngày 1 tháng 10, 8:30 AM – 4 PM.

Vì số người đến khá đông, chúng tôi có thể không tiếp thêm gia đình trước 4 giờ chiều.Điều này giúp chúng tôi phục vụ mọi gia đình chu đáo hơn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết nếu chúng tôi dự định đóng cửa sớm vì lý do giao thông.

 

Bạn cần mang theo gì?

 • Các gia đình K-12 phải cung cấp các giấy tờ nêu dưới mới được xếp chỗ nơi Ghi Danh Trễ:

o       Thẻ I.D. của phụ huynh

o       Chứng từ nơi cư trú(hóa đơn, hợp đồng thuê mướn/ mortgage, giấy thuế bất động sản, v.v.)

o       Phiếu điểm cuối năm

o       Giấy khai sinh

 

Tôi Cần Biết Gì Nữa?

 • Các gia đình K-12 sẽ cần cung cấp thẻ I.D. của người giám hộ, chứng từ nơi cư trú, phiếu điểm cuối năm, và giấy khai sinh của học sinh (nêu trên).
 • Các gia đình nên có mặt trước 8 AM.
 • Chỗ trỗng sẽ được đăng lên mỗi ngày. Hãy xem qua trước khi dự tính đến gặp chúng tôi.Chúng tôi không bảo đảm sẽ có chỗ cho con bạn tại trường học bạn muốn nhất. Chỗ trống luôn thay đổi. 


CHƯƠNG TRÌNH GIỮ TRẺ ẤU THƠ

Chúng tôi hiện đang giúp ghi danh lớp PK4, đồng thời lớp K-12, tại các Trung tâm Trợ giúp Gia đình. Để biết thêm thông tin về việc ghi danh cho chương trình Head Start, vào trang enrollnola.org/events.

Các gia đình thuộc chương trình này phải kiểm chứng các điều kiện trên trang OneApp.force.com trước khi đến ghi danh. Bấm vào đây để biết cách kiểm chứng các điều kiện.

 • Các gia đình thuộc chương trình này phải cung cấp các giấy tờ dưới đây để được xếp chỗ nơi Ghi Danh Trễ:

o       Thẻ I.D. của phụ huynh

o        2 chứng từ nơi cư trú (hóa đơn, hợp đồng thuê mướn/ mortgage, giấy thuế bất động sản, v.v.)

o       Giấy khai sinh

o       Chứng từ tiền thu nhập (4 lần tiền lương vừa qua)

Để biết thêm chi tiết về các giấy tờ được yêu cầu cho Chương trình Giữ Trẻ Ấu thơ, bấm vào đây.
 

CHỖ TRỐNG

Để giúp các gia đình cách tốt hơn khi đến Ghi Danh Trễ, chúng tôi sẽ đăng bảng về chỗ trống mỗi ngày trong thời gian Ghi Danh Trễ. Chỗ hiện dang trống tại các trường học, theo từng lớp, sẽ được đăng trên trang chủ.

Chỗ trống dựa trên sự ghi danh của học sinh ở thời điểm được đăng tải, đó là tạm thời, và có sự thay đổi. Không có sự bảo đảm chỗ trống được đăng trên bảng sẽ còn khi bạn đến Ghi Danh Trế. Kiểm chứng về lớp của con bạn một cách cụ thể; nếu trường học có chỗ trống ở một lớp, KHÔNG nhất thiết là trường đó có chỗ trống cho các lớp khác. Các học sinh được ghi danh theo thứ tự đến trước được phục vụ trước.

Xin lưu ý rằng Ghi Danh Trễ chỉ dành cho các trường công có tham gia vào quy trình OneApp. Các trường không thuộc trường công và không tham gia (Ben Franklin High, Lusher, Lake Forest, and NOCCA) cần được liên lạc trực tiếp liên quan đến chỗ trống và quy trình ghi danh nhập họ.

 

Cách Sử dụng Bảng Báo cáo

“Chỗ trống Giới hạn” cho biết rằng chưa tới 10 chỗ còn trống thuộc lớp đã nêu kể từ thời điểm nó được đăng lên. “Chỗ Trống” cho biết rằng trên 10 chỗ còn trống. Hãy thận trọng kiểm chứng để biết chắc là bạn đang xem đúng lớp của con bạn trên bảng báo cáo, vì chỗ còn trống của một lớp KHÔNG nhất thiết rằng có chỗ trống cho những lớp khác.

 

Chỗ Trống Được Chỉ Định Ra Sao?

Trong thời điểm ghi danh vào mùa hè, chỗ được phân bổ thứ tự ai đến trước được phục vụ trước. Mỗi trường học xác định số học sinh tối đa mà họ có thể đáp ứng trong mỗi lớp, dựa trên các yếu tố như số lớp có trong trường và mô hình nhân sự của họ. Chúng tôi chỉ chỉ định học sinh theo số tối đa này.

Khi trường học còn chỗ trống, đó là vì họ chưa được chỉ định tới tổng số học sinh mà họ có thể đáp ứng. Khi nhân viên của chúng tôi nhận biết một trường học, hay khối lớp của một trường, có đủ số học sinh, điều đó có nghĩa là trường đã đạt tới mức tối đa số học sinh mà họ có thể phục vụ.

 

Chỗ Trống Thay Đổi Qúa Lẹ Là Sao?

Khi chúng tôi gặp các gia đình để xếp chỗ, chỗ trống tại mỗi trường sẽ thay đổi. Khi trường học còn ít chỗ trống trong một lớp cụ thể, đó có thể là chỗ trống còn vào buổi sáng mà đến chiều thì không còn nữa. Điều xác định đây là tùy sở thích của phụ huynh: khi phụ huynh đến Trung tâm Trợ giúp Gia đình để tìm chỗ cho học sinh, chúng tôi sẽ ghi danh cho con họ ở đó. Ngược lại cũng đúng—có thể không còn chỗ trống vào buổi sáng mà lại có vào buổi chiều. Điều này xảy ra khi chúng tôi chuyển học sinh từ một trường qua trường khác.

Hãy xem qua một ví dụ:

8 AM:  Trường Alligator còn 2 chỗ trống ở lớp kindergarten khi bảng báo cáo được đưa ra lúc 7 AM và đây là trường khá nổi tiếng.

8:30 AM:  Bắt đầu ghi danh.

8:30 – 9:30 AM:  10 gia đình đến và gặp Nhân viên Cố vấn Chọn Trường. Một trong 10 gia đình chọn trường Alligator cho lớp Mẫu giáo. Vậy là trường Alligator chỉ còn lại một chỗ trống cho lớp Mẫu giáo.

9:30 – 10:30 AM:  15 gia đình nữa đến và một trong những gia đình này chọn trường Alligator cho lớp Mẫu giáo. Vậy là không còn chỗ trống cho lớp Mau giáo tại trường Alligator.

11:00 AM:  Một gia đình khác đến và muốn xin vào lớp Mẫu giáo ở trường Alligator. Nhân viên Cố vấn Chọn Trường cho họ biết là trường Alligator không còn chỗ trống cho lớp Mẫu giáo ở thời điểm này. Nhân viên Cố vấn Chọn Trường nói cho gia đình này biết về các trường còn chỗ trống cho lớp Mẫu giáo và gia đình này tự chọn một trường khác.

Đôi khi chỗ trống còn lâu hơn là vị dụ nêu trên. Đôi khi, nó cũng bị lấy đi nhanh hơn là ví dụ nêu  trên. Chúng tôi khuyến khích tất cả gia đình nhớ kỹ điều này và đến gặp chúng tôi.

 

HẠN CHÓT GHI DANH

Bạn phải ghi danh tại trường học mà con bạn được chỉ định trong vòng 5 ngày kể từ ngày con bạn được xếp vào trường đó. Con bạn được xếp vào trường học KHÔNG phải là bước cuối cùng của sự ghi danh. Nếu bạn không ghi danh trước hạn chót, con bạn có thể bị mất chỗ. Để hoàn tất việc ghi danh, hãy mang theo giấy tờ cần thiết đến trường học đã chỉ định.

 • Giấy khai sinh
 • Hồ sơ chích ngừa (tiêm chủng)
 • Thẻ I.D. của phụ huynh
 • Chứng từ nơi cư trú (hóa đơn, hợp đồng thuê mướn/ mortgage, giấy thuế bất động sản, v.v.)
 • Chứng từ được hưởng chương trình IEP / 504 plan (nếu có)
 • Phiếu điểm cuối năm

* Chỉ dành cho học sinh từ ấu thơ đến 4 tuổi: Chứng từ về tiền thu nhập hàng năm (LA Purchase Card Budget Sheet / Benefits Statement, 4 lần tiền lương vừa qua, lá thư từ người chủ hãng nói về tiền lương và giờ làm việc mỗi tuần) VÀ 2 chứng từ về nơi cư trú.

 

TẢI XUỐNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ CÁC TRƯỜNG!

Tài liệu Hướng dẫn về các Trường của EnrollNOLA được thiết kế để giúp các gia đình hiểu thêm về sự lựa chọn trường công một cách toàn diện hơn. Chi tiết về hồ sơ trường, bao gồm thông tin do chính ban lãnh đạo trường và Ty Học Chánh Louisiana cung cấp, để các gia đình có thể truy cập thông tin về hiệu xuất của mỗi trường, tuyển học sinh, chương trình giáo dục và các chương trình ngoại khóa, mục tiêu và tiêu chuẩn, và hơn nữa. TẢI XUỐNG

 

CÁC TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH

Các Trung Tâm Hướng Dẫn Gia Đình phục vụ cư dân New Orleans tại 3 địa điểm thuận tiện. Quý khách luôn được chào đón ghé đến khi cần trong giờ làm việc. Liên lạc với chúng tôi ở số (877) 343-4773.

Trung tâm thành phố

FRC @ Crocker Elementary
2300 General Taylor St., 70115 |
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 4 chiều

Phía Đông thành phố

FRC @ Livingston Collegiate Academy
7301 Dwyer Rd., 70126
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 4 chiều

Vùng WESTBANK

FRC @ OPSB Central Office
3520 General DeGaulle Dr., 70114
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 4 chiều

 

VẪN CÒN THẮC MẮC?

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến cách thức chỗ trống được chỉ định, hoặc về bất cứ khía cạnh nào trong việc ghi danh, chúng tôi khuyến khích bạn nên liên lạc với chúng tôi qua điện thoại: (877) 343-4773 hoặc email: oneapp@opsb.us.

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn và gia đình bạn!