Viet

CHƯƠNG TRÌNH ONEAPP CHO NĂM HỌC 2019-2020 HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 11! 

 

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG

LÀM SAO ĐỂ GHI DANH

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG

 

Vòng Chính Bắt đầu ngày 19 tháng 11, 2018

Hạn chót của Early Window ngày 11 tháng 1, 2019

Hạn chót của Vòng chính ngày 22 tháng 2, 2019

Các kết quả của Vòng Chính sẽ có vào tháng 4, 2019

 

LÀM SAO ĐỂ GHI DANH

OneApp là quá trình ghi danh tổng hợp của các trường công lập thuộc New Orleans. Trước khi nộp đơn cho năm học tới, chúng tôi khuyến khích bạn nên tìm hiểu các lựa chọn trường. EnrollNOLA.org cung cấp một số nguồn tin để giúp bạn làm điều đó:

  • Các hồ sơ trường học: Các trường từ K-12 and Nhà trẻ các hồ sơ trường học cung cấp thông tin như địa điểm, cấp lớp, kết quả học tập, và các ngoại khóa. Để chọn lọc những lựa chọn trường học, nhấp vào “Find” và chọn bất cứ tiêu chuẩn nào quan trọng đối với gia đình bạn trong việc chọn trường.
  • Tài liệu Hướng dẫn về các Trường: Tài liệu Hướng dẫn về các Trường của EnrollNOLA cung cấp một phiên bản hồ sơ trực tuyến của các trường, và cũng bao gồm cách dữ liệu hiệu xuất được tính, dữ liệu của toàn thành phố, và còn nữa. offers a print version of schools’ online profiles, and also includes how performance data is calculated, citywide data, and more. Các bản in được đặt tại các Trung tâm Hướng dẫn Gia đình [link].
  • Phương châm cho các Gia đình: Những nguồn liệu bổ sung này có thể hỗ trợ bạn trong việc quyết định chính chánh về các lựa chọn trường, điền vào mẫu đơn trực tuyến, và còn nữa.

Nếu bạn đang kiếm một trường cho năm học này (Mùa Thu 2018 – Mùa Hè 2019), nhấp vào đây.

 

NỘP ĐƠN ONEAPP TRƯỚC NGÀY 22 THÁNG 2 NẾU CON BẠN LÀ HỌC SINH:

  • Mớiđến New Orleans hoặc mới đối với các trường công lập
  • Muốn đổi từ trường đang học tới một trường khác cho năm học 2019-2020
  • Chuyển cấp,nghĩa là trường hiện tại không còn lớp cao hơn cho học sinh trong năm tới (ví dụ, con bạn sẽ được chuyển cấp từ lớp 8 lên trung học cấp 3.)

Đừng nộp đơn OneApp nếu con bạn muốn ở lại học tại trường hiện đang học.

 

Các đơn xin Nhà trẻ 

Các đơn xin Nhà trẻ đòi hỏi phải hoàn thành thêm một bước sau khi nộp đơn. Tất cả các đơn xin Nhà trẻ phải xác minh điều hợp lệ bằng các giấy tờ sau đây:

Để nộp các giấy tờ xác minh của bạn:

  • Các đơn cho PK4 (4 tuổi ghi danh vào chương trình LA4 hoặc NSECD): hãy đến Trung tam Hướng dẫn Gia đình [link].
  • Các đơn cho Head Start (6 tuần – 3 tuổi ghi danh vào chương trình Head Start): hãy đến Trung tâm Head Start Eligibility [link].

Nếu bạn không hoàn tất bước này để xác minh, đơn của bạn sẽ không được xử lý. Bạn sẽ không được xếp vào chương trình nhà trẻ hoặc có trong danh sách chờ đợi.

Qúa Trình Làm Việc Ra Sao?

OneApp Xem Xét Địa Lý Thế Nào?

OneApp Xem Xét Anh Chị Em Ra Sao?

Qúa Trình Xếp Đặt Ra Sao?

 

Hãy trở lại ngày 19 tháng 11 để nộp đơn OneApp!

 

TẢI XUỐNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ CÁC TRƯỜNG!

Tài liệu Hướng dẫn về các Trường của EnrollNOLA được thiết kế để giúp các gia đình hiểu thêm về sự lựa chọn trường công một cách toàn diện hơn. Chi tiết về hồ sơ trường, bao gồm thông tin do chính ban lãnh đạo trường và Ty Học Chánh Louisiana cung cấp, để các gia đình có thể truy cập thông tin về hiệu xuất của mỗi trường, tuyển học sinh, chương trình giáo dục và các chương trình ngoại khóa, mục tiêu và tiêu chuẩn, và hơn nữa. TẢI XUỐNG

 

CÁC TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH

Các Trung Tâm Hướng Dẫn Gia Đình phục vụ cư dân New Orleans tại 3 địa điểm thuận tiện. Quý khách luôn được chào đón ghé đến khi cần trong giờ làm việc. Liên lạc với chúng tôi ở số (877) 343-4773.

Trung tâm thành phố

FRC @ Crocker Elementary
2300 General Taylor St., 70115 |
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 4 chiều

Phía Đông thành phố

FRC @ Livingston Collegiate Academy
7301 Dwyer Rd., 70126
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 4 chiều

Vùng WESTBANK

FRC @ OPSB Central Office
3520 General DeGaulle Dr., 70114
Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 4 chiều

 

VẪN CÒN THẮC MẮC?

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến cách thức chỗ trống được chỉ định, hoặc về bất cứ khía cạnh nào trong việc ghi danh, chúng tôi khuyến khích bạn nên liên lạc với chúng tôi qua điện thoại: (877) 343-4773 hoặc email: oneapp@opsb.us.

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn và gia đình bạn!